ahaha , sungminie is so cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<33333


ahh gahhnh xp . this picture is so friggggin' cute and funny yong hwa oppa , your face is so adorableeeeeeeee~ haha! omoo , our CNBLUE leader , how cute is that?
 

Copyright by Amalina Mursiedy